محصولات شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در جلسه سران نظامی و انتظامی استان قزوین

محصولات شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در جلسه سران نظامی و انتظامی استان قزوین به عنوان تجهیزات مقابله و پیشگیری از آن گسترش ویروس کرونا معرفی گشت.

محصولات شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در جلسه سران نظامی و انتظامی استان قزوین محصولات شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در جلسه سران نظامی و انتظامی استان قزوین محصولات شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در جلسه سران نظامی و انتظامی استان قزوین محصولات شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در جلسه سران نظامی و انتظامی استان قزوین محصولات شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در جلسه سران نظامی و انتظامی استان قزوین محصولات شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در جلسه سران نظامی و انتظامی استان قزوین محصولات شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در جلسه سران نظامی و انتظامی استان قزوین محصولات شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در جلسه سران نظامی و انتظامی استان قزوین

مراسم رونمایی از محصولات مقابله با کرونا شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در حضور استاندار محترم قزوین جناب آقای جمالی پور و نماینده محترم قزوین و دبیر کمیسیون بهدات و درمان مجلس سرکار خانم محمدبیگی

در این رونمایی که در پارک علم و فن آوری استان قزوین صورت می‌گرفت، از سه محصول تب سنج دیجیتالی غیر تماسی دستی ، تب سنج دیجیتالی غیر تماسی دیواری و پالس اکسیمتر انگشتی شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا (با برند تجاری LTM) رونمایی گردید.

مراسم رونمایی از محصولات مقابله با کرونا شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در پارک علم و فن آوری قزوین مراسم رونمایی از محصولات مقابله با کرونا شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در پارک علم و فن آوری قزوین مراسم رونمایی از محصولات مقابله با کرونا شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در پارک علم و فن آوری قزوین مراسم رونمایی از محصولات مقابله با کرونا شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا در پارک علم و فن آوری قزوین