استفاده از تب سنج دیجیتالی غیر تماسی تجهیزات پزشکی آریانا ساخت ایران - قزوین

NON-CONTACT INFRARED THERMOMETERS Based on available evidence up to 4 August 2020

معرفی تب سنج ها

امروزه از دماسنج های دارای فناوری مادون قرمز به طور گسترده ای برای غربالگری تب استفاده می شود. اصل اساسی عملکرد آنها در طراحی آشکارسازهایی است که توانایی دریافت اشعه مادون قرمز (انرژی گرما) ساطع شده از بدن انسان را دارند. این تب سنج ها انرژی تابشی را به واحد دما قابل اندازه گیری تبدیل می کنند. تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی این اجازه را به ما می دهند تا بدون تماس با سوژه ی مورد نظر، دمای آن ها سنجیده شود و به این دلیل نیازمند به حداقل یا حتی بدون نیاز فرآیند ضد عفونی هستند. دما به طور معمول در پیشانی یا شقیقه گرفته می شود و تب سنج سه تا 15 سانتی متر از موضوع فاصله دارد. قرائت دما را می توان در عرض 0.5 تا 3 ثانیه بدست آورد (بین مدل ها متفاوت است). بعضی از مدل ها برای ردیابی دقیق منطقه هدف به مشاهده لیزر (نشانگر هدف) مجهز شده اند .5-8 طول موج لیزر بین 630-670 نانومتر است و حداکثر توان نوری خروجی این تب سنج های لیزری کمتر از یک میلی وات می باشد، بنابراین انرژی تابش ساطع شده بسیار کمتر از آنچه در معرض تابش مادون قرمز نور خورشید بوده ایم در نظر گرفته می شود.

شواهد مبنی بر اثربخشی و کارایی تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی

بر اساس جستجوی انجام شده از طریق پایگاه های علمی موجود (Ovid MEDLINE ، پایگاه داده Cochrane ، PubMed ) و موتور جستجوی گوگل ، یک بررسی منظم ، دو مطالعه صحت تشخیصی و یک مطالعه تجربی، اثربخشی تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی را برای تشخیص افراد تب دار ارزیابی می کند.

اثربخشی تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی

یک بررسی سیستماتیک انجام شده توسط آژانس داروها و فن آوری های بهداشت کانادا (CADTH) (2014) یافته ای مبهم از شواهد در مورد صحت تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی برای غربالگری تب را گزارش کرد. بررسی شامل هفت مطالعه شامل یک بررسی سیستماتیک و شش مورد غیر تصادفی بود. توانایی تب سنج لیزری غیر تماسی در هدف قرار دادن ناحیه پیشانی در تشخیص دمای بالا در مطالعات بسیار متفاوت است. حساسیت از 0.4٪ تا 97، ، specificity از 75.4 تا 99.6، ارزش اخباری مثبت (PPV) از 0.9 تا 99.3 و ارزش پیش بینی منفی (NPV) از 86.1 to تا 99.7 متغیر است. منحنی مشخصه منطقه تحت گیرنده عامل (AUROC) گزارش شده از دو مطالعه به ترتیب 0.852 و 0.853 بود که به ترتیب با دمای شریان ریوی و دمای زیر بغل مقایسه شد. در این بررسی ، تنوع مطالعات مختلف شامل دستگاههایی که برای اندازه گیری درجه حرارت پوست ، روش دستگاه ، تعداد اندازه گیریها ، جمعیت مورد مطالعه و مقایسه کننده مورد استفاده قرار می گیرند ، گزارش شده است.

یک مطالعه تجربی توسط Chen HY و همکاران (2020) با مقایسه دمای تمپان در هر دو گوش (مرجع) و دمای پیشانی عملکرد تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی و درجه حرارت آستانه غربالگری تب را ارزیابی کرد. نتایج نشان داد که تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی دقت خوبی را ارائه می دهند. مقدار ضریب واریانس (CV) برای دمای تمپان کمتر از 1.0٪ و برای پیشانی 1.129٪ بود. یک offset ثابت بین دمای تمپان و پیشانی پیدا شد. یافته ها نشان داد که درجه حرارت تمپان و پیشانی اندازه گیری شده توسط IRT BRAUN به ترتیب حدود 36.9 و 34.71 درجه سانتی گراد است. میانگین دمای پیشانی 2.017 درجه سانتیگراد کمتر از میانگین دمای تمپان بود. با توجه به عدم قطعیت اندازه گیری دماسنج های مادون قرمز و نیاز به عملکرد عملی (سهولت استفاده ، سرعت و راحتی) ، نویسندگان یک روش عملیاتی استاندارد (SOP) را برای غربالگری تب با اندازه گیری دمای پیشانی با استفاده از دماسنج مادون قرمز پیشنهاد کردند. آستانه پیشنهادی برای درجه حرارت پیشانی برای غربالگری تب 36 درجه سانتیگراد است هنگامی که آستانه سطح تب برای درجه حرارت تمپان 38 درجه سانتیگراد است. دماسنج های مادون قرمز پیشانی برای غربالگری سریع مناسب هستند اما نمی توانند برای نمایش دمای واقعی بدن به عنوان اندازه گیری درجه حرارت تمپان استفاده شوند.

Apa H و همکاران (2013) گزارش داد که تب سنج های غیر تماسی پیشانی مادون قرمز نه تنها از حساسیت بالا (94.3٪) ، specificity بالا (90.5٪) و AUC برخوردارند، بلکه مقدار زیادی bias [میانگین اختلاف بین دمای زیر بغل و پیشانی [ نیز وجود دارد. در این پژوهش که در جامعه ی کودکان انجام گرفته شده بود، دمای زیر بغل به عنوان معیار در نظر گرفته شد و در نهایت نویسندگان نتیجه گرفتند که تب سنج های بدون تماس مادون قرمز پیشانی برای غربالگری تب در جمعیت کودکان بسیار مفید است و به دلیل کاربرد آسان آن ، ممکن است روش ارجح برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی باشد. با این حال ، نویسندگان توصیه کردند که دماسنج به دلیل bias زیاد آن باید با احتیاط استفاده شود. محدودیت های بزرگ توافق نیز باید در نظر گرفته شود.

مچ دست به عنوان مرجع اندازه گیری تب سنج های مادون قرمز بدون تماس

دو مطالعه برای ارزیابی قابلیت اطمینان اندازه گیری دما در مچ دست با استفاده از تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی وجود دارد. یک مطالعه در تایوان و یک مطالعه دیگر در چین انجام شد. چن HY و همکاران offset قابل توجهی از مقادیر اندازه گیری برای دمای مچ دست با دمای تمپان را گزارش گزارش کردند. میانگین دمای مچ دست 3.3 درجه سانتیگراد پایین تر از میانگین دمای تمپان بود. نویسندگان توصیه کردند که از مچ دست نمی توان به عنوان محل اندازه گیری تب ها استفاده کرد زیرا اندازه گیری دمای مچ دست نشان دهنده دمای واقعی بدن نیست. با این حال ، یافته های مطالعه توسط Chen G و همکاران با استفاده از مچ دست به عنوان محلی برای اندازه گیری درجه حرارت بدن موافق بودند. مشخص اندازه گیری مچ دست نسبت به اندازه گیری پیشانی در بین افراد در فضای باز در برخی از محیط های دیگر پایدارتر بود. با این حال ، نتایج باید با احتیاط درمان شود زیرا انتشار این مطالعه هنوز بررسی نشده است.

ایمنی تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی

هیچ نتیجه نامطلوبی در رابطه با استفاده از تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی، از شواهد قابل بازیابی گزارش نشده است.
تب سنج های مادون قرمز بدون تماس، از پرتو افکنی استفاده نمی کنند، بنابراین هیچ خطری برای بافت های بیولوژیکی ایجاد نمی شود.
برای استفاده از دماسنج های بدون تماس با لیزر مشاهده (محصول لیزر کلاس II ) باید احتیاط کرد که پرتو را به سمت چشم قرار ندهید یا مستقیم به پرتو نگاه نکنید زیرا قرار گرفتن در معرض طولانی مدت ممکن است باعث آسیب دیدگی چشم شود.

نتیجه گیری

شواهد موجود در مورد صحت تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی به ما اجازه نتیجه گیری قطعی را نمی دهد. در این شواهد، نشان داده شده است که توانایی تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی در تشخیص تب بسیار تحت تأثیر محیطی است که اندازه گیری ها انجام می شود ، فعالیت بدنی ، رعایت روش های اندازه گیری و مارک / مدل متفاوت و همچنین کیفیت دستگاه مورد استفاده می توانند در تغیی نتیجه موثر باشند. استفاده از توانایی تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی بی خطر تلقی می شود زیرا روش مورد استفاده غیرتهاجمی ، بدون تماس و غیر تابشی است. بر اساس شواهد موجود محدود ، دقت اندازه گیری دما در مچ دست با استفاده از توانایی تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی غیرقطعی است. استفاده از توانایی تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی، بسته به زمینه استفاده، حجم اندازه گیری ها و سن فردی که باید اندازه گیری شود، ممکن است نسبت به دماسنجهای دقیق تر و / یا تهاجمی ترجیح داده شود. بسیار مهم است که تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی تحت سازمان دستگاه پزشکی ثبت شوند تا از دستگاه های با کیفیت برای استفاده محلی ما اطمینان حاصل شود. رعایت دقیق روش کار استاندارد از جمله کالیبراسیون مناسب دستگاه در بهبود دقت اندازه گیری کمک می کند.

منابع

NON-CONTACT INFRARED THERMOMETERS Based on available evidence up to 4 August 2020
1. Childs C. Body temperature and clinical thermometry. Handb Clin Neurol. 2018;157:467-482.
2. CADTH Rapid Response Reports. Non-Contact Thermometers for Detecting Fever: A Review of Clinical Effectiveness. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2014.
3. Non-contact temperature measurement devices: considerations for use in port of entry screening activities [Internet]. Washington (DC): Centers for Disease Control and Prevention; 2014. Access on 2.08.2020. Available from https://stacks.cdc.gov/view/cdc/24857/cdc_24857_DS1.pdf?
4. Wang K, Gill P, Wolstenholme J et al. Non-contact infrared thermometers for measuring temperature in children: primary care diagnostic technology update. Br J Gen Pract. 2014;64(627):e681-683.
5. Non Contact Infrared Thermometer KM814FS with Laser Sighting. HH Solution. Accessed on 02.08.2020. Available at https://hhsolutions.ie/products/non-contact-infrared-km814fs-with-laser-sighting?variant=31717754372148.
6. High Accuracy Body Temperature Forehead Non-contact IR Thermometer. Grabitall. Accessed on 02.08.2020. Available at https://grabitall.co.za/high-accuracy-body-temperature-forehead-non-contact-ir-thermometer/.
7. MOH. Technology Review: Infrared Thermometer. Malaysian Health Technology Assessment Section, Ministry of Health. 2012.
8. Infrared Thermometer LASER TEMP 301. NTN SNR. Accessed on 02.08.2020. Available at https://www.ntn-snr.com/sites/default/files/2017-04/laser_temp_en.pdf.
9. Barolet D, Christiaens F, Hamblin MR. Infrared and skin: Friend or foe. J Photochem Photobiol B. 2016;155:78-85.
10. User Guide:OS531, OS532, OS53x-CF, OS533, OS534, OS530L, OS530HR OS523, OS524 OMEGASCOPE® Handheld Infrared Thermometer. Omega. Accessed on 02.08.2020. Available at https://assets.omega.com/manuals/M2891.pdf.
11. Chen HY, Chen A, Chen C. Investigation of the Impact of Infrared Sensors on Core Body Temperature Monitoring by Comparing Measurement Sites. Sensors (Basel). 2020;20(10).
12. Apa H, Gözmen S, Bayram N et al. Clinical accuracy of tympanic thermometer and noncontact infrared skin thermometer in pediatric practice: an alternative for axillary digital thermometer. Pediatr Emerg Care. 2013;29(9):992-997.
13. Chen G, Xie J, Dai G et al. Validity of Wrist and Forehead Temperature in Temperature Screening in the General Population During the Outbreak of 2019 REFERENCE Novel Coronavirus: a prospective real-world study. medRxiv. 2020:2020.2003.2002.20030148.
14. Ghassemi P, Pfefer TJ, Casamento JP et al. Best practices for standardized performance testing of infrared thermographs intended for fever screening. PLoS One. 2018;13(9):e0203302-e0203302.
15. Kourkoumelis N, Tzaphlidou M. Eye safety related to near infrared radiation exposure to biometric devices. ScientificWorldJournal. 2011;11:520-528.
16. ICNIRP statement on far infrared radiation exposure. Health Phys. 2006;91(6):630-645.
17. MDA. Guidelines For Implementation of Medical Device Regulatory System. HOW TO APPLY FOR MEDICAL DEVICE REGISTRATION UNDER MEDICAL DEVICE ACT 2012 (ACT 737)[Regulation 8 Medical Device Regulation 2012]. Medical Device Authority. Ministry of Health Malaysia. Accessed on 03.08.2020. Available at https://www.mda.gov.my/documents/guideline-documents/30-guidelines-on-medical-device-registration-under-act-737-mda-gl-md-01-june-2014-2nd-edition/file.html.
18. MDA. Medical Device Guidance Document. SPECIAL ACCESS – REQUIREMENTS FOR VENTILATOR DURING EMERGENCY SITUATION. Medical Device Authority. Ministry of Health Malaysia. Accessed on 03.08.2020. Available at https://www.mda.gov.my/documents/guidance-documents/1403-gd0056-sa-ventilator-60-60-27april2020/file.html.
Based on available evidence up to 4 August 2020.