تعادل سنج کنترلی Best Balance

Best Balance وسیله ای برای اندازه گیری نقطه ثقل در بیماری های حرکتی با مشکلات عصبی عضلانی بوده و همچنین وسیله ای برای تمرین تعادل و تسریع روند درمان می باشد. در حوزه ی توان بخشی اندازه گیری نقطه ثقل بدن بیمار به پزشک کمک می کند تا بیماری های اسکلتی عضلانی را تشخیص داده و روند درمان را طراحی کند. با توجه به اینکه در سال های آتی درصد زیادیاز افراد جامعه را کهن سالان تشکیل خواهند داد و عمده مشکل آنان نیز عدم توانایی در حفظ تعادل و زمین خوردگی است، این دستگاه کمک شایانی به بازیابی تعادل آنان خواهند کرد.


دیدگاه‌ها

محصولات مرتبط

دیدگاه‌های کاربران


نظر بدهید