سیستم توان‌بخشی Best Vision (Version II)

موجود تماس بگیرید

سیستم توان‌بخشی Best Vision، یک سامانه سنجش و ارزیابی تصویری حرکات و توان بخشی بدن می باشد. این سیستم بر اساس دستورات پزشک، بیمار را در انجام صحیح تمرینات توان بخشی راهنمایی می کند. این سامانه از طریق تصویربرداری هوشمند، داده‌های مورد نیاز از حرکت بیمار را به دست آورده و تحلیل های مربوطه را روی آن حرکت‌ها انجام می دهد و بیمار را به وسیله ی پیام های تصویری، در راستای انجام صحیح حرکات، راهنمایی می کند.

نسخه‌ی دوم این دستگاه همراه با یک دستگاه کامپیوتر و مانیتور 24 اینچ، مناسب جهت استفاده در کلینیک های فیزیوتراپی خواهد بود.


دیدگاه‌ها

محصولات مرتبط

دیدگاه‌های کاربران


نظر بدهید