تب سنج دیجیتالی غیر تماسی تجهیزات پزشکی آریانا ساخت ایران - قزوین

Non-contact Temperature Assessment Devices During the COVID-19 Pandemic

در حالی که ایالت ها و جوامع برنامه های بازگشایی را در طی بیماری همه گیر COVID-19 اجرا می کنند ، تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی ممکن است به عنوان بخشی از بررسی اولیه در مبادی ورودی برای شناسایی و تریاژ افرادی که ممکن است دارای درجه حرارت بالا باشند استفاده شود. توجه داشته باشید که ، حتی در صورت استفاده صحیح از تب سنج ها ، ارزیابی دما ممکن است تأثیر محدودی در کاهش شیوع عفونت های کرونا داشته باشد. برخی مطالعات نشان می دهد که اندازه گیری دما به تنهایی ممکن است بیش از نیمی از افراد آلوده را از درست تشخیص ندهد.

برای اندازه گیری دمای فرد ممکن است از سیستم های تصویربرداری حرارتی و تب سنج های لیزری غیر تماسی ، که دستگاه ارزیابی دما بدون تماس هستند ، استفاده شود. افزایش درجه حرارت یکی از راه های شناسایی فردی است که ممکن است به عفونت COVID-19 مبتلا باشد ، اگرچه فرد آلوده ممکن است بدون افزایش دما یا سایر علائم قابل تشخیص مسری باشد.

در این صفحه اطلاعاتی در مورد استفاده از تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی در طی شروع COVID-19 ارائه شده است.

درباره تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی

موسساتی مانند مشاغل ، سیستم های حمل و نقل و سازمان های محلی در حال برنامه ریزی برای از سرگیری فعالیت های عادی یا مرحله ای در طی بیماری همه گیر COVID-19 هستند. این برنامه ها ممکن است شامل یک ارزیابی اولیه برای شناسایی افراد عفونی برای محدود کردن شیوع عفونت های COVID-19 باشد. اندازه گیری دما می تواند بخشی از ارزیابی باشد تا تعیین کند که آیا فرد دارای درجه حرارت بالقوه ناشی از عفونت COVID-19 است. یکی از روش های اندازه گیری دمای سطح فرد استفاده از دستگاه های ارزیابی دمای "بدون لمس" یا غیر تماسی است ، مانند سیستم های تصویربرداری حرارتی (همچنین به عنوان دوربین های تصویربرداری حرارتی یا سیستم های تلترموگرافی مادون قرمز شناخته می شود) یا تب سنج های لیزری غیر تماسی. استفاده از سایر دستگاه های ارزیابی دما ، مانند دماسنج های خوراکی ، نیاز به تماس فیزیکی دارد که ممکن است خطر گسترش عفونت را افزایش دهد.

مقالات علمی ارائه شده ی موجود، از استفاده از سیستم های تصویربرداری حرارتی و تب سنج های لیزری غیر تماسی برای تشخیص دمای بالا، حمایت می کند. این تب سنج ها مزایای بسیاری دارند اما برای بدست آوردن قرائت دقیق باید از آنها به درستی استفاده شود. از آنجا که دمای بالا به طور قطعی عفونت COVID-19 را نشان نمی دهد ، برای تعیین اینکه آیا کسی به عفونت COVID-19 مبتلا شده است ، نیاز به ارزیابی و آزمایش بیشتر است.

مزایای استفاده از تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی

این از تب سنج های غیر تماسی می توانند سرعت خواندن دما را اندازه گیری و نمایش دهند ، بنابراین تعداد زیادی از افراد می توانند به صورت جداگانه در نقاط ورودی ارزیابی شوند.
تب سنج های لیزری غیر تماسی نیاز به حداقل تمیز کردن بین موارد استفاده دارند.
استفاده از دستگاه های اندازه گیری دما بدون تماس می تواند به کاهش خطر انتشار عفونت های COVID-19 کمک کند.

محدودیت های تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی

تب سنج های دیجیتالی غیر تماسی اگر به عنوان تنها وسیله تشخیص عفونت COVID-19 استفاده شوند ادبیات علمی موجود مشخص کرده است که اثربخشی می تواند توسط چندین عامل محدود شود ، از جمله:

عفونت های بدون تب ؛
استفاده از داروهای کاهش دهنده تب
سایر عفونت ها یا شرایطی که ممکن است باعث افزایش درجه حرارت شود.
دستگاه ها قادر به شناسایی دمای بالا نیستند ، یا درجه حرارت طبیعی را به دلیل افزایش غلط نمی خوانند.
عدم پیروی از دستورالعمل های سازنده تب سنج برای استفاده ، مانند تنظیم ، راه اندازی و آموزش.

دستورالعمل استفاده از محصولات

تولیدکنندگان برای هر سیستم تصویربرداری حرارتی و دماسنج مادون قرمز بدون تماس دستورالعمل های خاصی برای استفاده و اطلاعات اضافی را در دستگاه ها قرار می دهند که کاربر دستگاه برای افزایش دقت باید آن را دنبال کند. اندازه گیری دما همچنین می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد ، از جمله لباس فرد (شامل کلاه و روسری) ، محل آزمایش و آماده سازی دستگاه ، آموزش شخصی که دستگاه را اداره می کند و عوامل محیطی مانند دمای اتاق و رطوبت نسبی.

منبع

Non-contact Temperature Assessment Devices During the COVID-19 Pandemic
Gostic, K.M. Gomez, A.C.R., Mummah, R.O., Kucharski, A.J., Lloyd-Smith J.O., Estimated effectiveness of symptom and risk screening to prevent the spread of COVID-19. eLife, 2020. 9 e55570
Quilty, B.J. and S. Clifford, Effectiveness of airport screening at detecting travellers infected with novel coronavirus (2019-nCoV)External Link Disclaimer. Euro Surveillance, 2020. 25(5).
Hewlett, A.L., et al., Evaluation of an infrared thermal detection system for fever recognition during the H1N1 influenza pandemic.External Link Disclaimer Infection Control & Hospital Epidemiology, 2011. 32(5): p. 504-506.
Priest, P.C., et al., Thermal Image Scanning for Influenza Border Screening: Results of an Airport Screening Study.External Link Disclaimer Plos One, 2011. 6(1): p. e14490.
Tay, M., et al., Comparison of Infrared Thermal Detection Systems for mass fever screening in a tropical healthcare settingExternal Link Disclaimer. Public health, 2015. 129(11): p. 1471-1478.
Chan, L., et al., Utility of infrared thermography for screening febrile subjects.External Link Disclaimer Hong Kong Medical Journal, 2013. 19(2): p. 109-115.
Nguyen, A.V., et al., Comparison of 3 infrared thermal detection systems and self-report for mass fever screening. Emerging Infectious Diseases, 2010. 16(11): p. 1710-1717.
Mouchtouri, V.A., et al., Exit and entry screening practices for infectious diseases among travelers at points of entry: looking for evidence on public health impact. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019. 16(23): p. 4638.
Bitar, D., A. Goubar, and J. Desenclos, International travels and fever screening during epidemics: a literature review on the effectiveness and potential use of non-contact infrared thermometers. Euro Surveillance, 2009. 14(6): p. 19115.
Liu, C.-C., R.-E. Chang, and W.-C. Chang, Limitations of forehead infrared body temperature detection for fever screening for severe acute respiratory syndrome. Infection Control & Hospital Epidemiology, 2004. 25(12): p. 1109-1111.
Fletcher, T., et al., Comparison of non-contact infrared skin thermometers. Journal of medical engineering & technology, 2018. 42(2): p. 65-71.
Morán-Navarro, R., et al., Validity of skin, oral and tympanic temperatures during exercise in the heat: effects of wind and sweatExternal Link Disclaimer. Annals of biomedical engineering, 2019. 47(1): p. 317-331.
Mouchtouri, V.A., et al., Exit and Entry Screening Practices for Infectious Diseases among Travelers at Points of Entry: Looking for Evidence on Public Health Impact. Int J Environ Res Public Health, 2019 16(23) 4638
Bwire, GM and Paulo, LS, Coronavirus disease-2019: is fever an adequate screening for the returning travelers?External Link Disclaimer Tropical Medicine and Health, 2020 48:18
Duong, A, et al., Rapid Temperature Screening for Workplace HealthExternal Link Disclaimer, Infection Control Tips, 2017
Sofiah, S, Hawari K, and Khatun, Performance Benchmark in Febrile Mass Screening DetectionExternal Link Disclaimer, Emerging Info Sci and Tech 2020 1:1 pp 22-32
Aw J, The non-contact handheld cutaneous infra-red thermometer for fever screening during the COVID-19 global emergency,External Link Disclaimer J Hosp Infect 2020 104(4):451