سومین دوره کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران


متن خبر

همانند سالیان اخیر، امسال نیز در سومین دوره کنگره بین المللی فیزیوتراپی واقع در برج میلاد، در خدمت جامعه ی فیزیوتراپی و پزشکی ایران بودیم. بازدید بی سابقه ی شما پزشکان و اساتید گرامی، قوت قلبی برای ما در جهت ادامه ی مسیر فعلی و توسعه ی تجهیزات تعادلی بود. امید است که در سال آینده نیز توفیق خدمت به شما را داشته باشیم.

تیم فنی شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا