نصب و راه‌اندازی تب سنج دیواری Stemp در مراکز دولتی و آموزشی


متن خبر

نصب و راه اندازی تب سنج‌های دیواری غیر تماسی Stemp در مراکز اداری و آموزشی استان قزوین شامل اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی استان قزوین و پارک علم و فن آوری استان قزوین

تیم فنی شرکت پژوهشگران مکاترونیک آریانا